Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Lưu trữ thẻ:

Jiko Shoukai – Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật 2024

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật

Khi bắt đầu phỏng vấn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản các bạn sẽ phải giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Vậy bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật chuẩn nhất được chúng tôi chắt lọc qua các buổi phỏng vấn bên dưới đây. Trước hết chúng …

Đọc thêm »