Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024

Lưu trữ thẻ:

Tuyển Gấp 56 nữ làm chế biến thủy sản tại Hokkaido

Thông báo tuyển 56 nữ đơn hàng chế biến thủy sản truyền thống. Đơn hàng chế biến thủy sản không gia nhiệt lương cao thu nhập trên 36 triệu mỗi tháng. Chế độ đãi ngộ cực tốt Thông báo tuyển GẤP 56 Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng …

Đọc thêm »

Tuyển Gấp 200 TTS đơn hàng Chế Biến Thuỷ Sản lương Cao

Thông báo tuyển đơn hàng chế biến thuỷ sản nam nữ truyền thống. Đơn hàng thuỷ sản lương cao truyền thống đã tuyển nhiều năm tại công ty. Thông báo tuyển GẤP 120 Nữ, 50 Nam đi xuất khẩu lao động Nhật Bản 2023 cho đơn hàng chế biến thuỷ sản thi tuyển …

Đọc thêm »