Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024

Lưu trữ thẻ:

Tuyển GẤP 90 nữ Đơn Hàng chế biến thực phẩm Sushi

Thông báo tuyển GẤP 90 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chế biến thực phẩm Sushi. Đây là đơn hàng thực phẩm truyền thống, lương cao, đã tuyển nhiều năm tại công ty. Chế độ đãi ngộ tốt, làm thêm đều mỗi ngày 3 tiếng. Thu nhập mỗi tháng …

Đọc thêm »

Tuyển 30 nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp Kanagawa

Thông báo tuyển 30 nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp. Đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp truyền thống, làm thêm nhiều, đãi ngộ tốt. Thông báo tuyển GẤP 30 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp. Đây là …

Đọc thêm »

Tuyển 30 nữ làm chế biến thực phẩm tại ChiBa

Thông báo tuyển 30 Nữ cho đơn hàng chế biến thực phẩm truyền thống. Đơn hàng chế biến thực phẩm đã tuyển nhiều lao động tại công ty. Điều kiện làm việc tốt, làm thêm nhiều và ổn định Thông báo tuyển lao động 30 Nữ đi xuất khẩu lao …

Đọc thêm »

Đơn hàng chế biến thực phẩm Tokyo tuyển 40 nữ

Thông báo tuyển 40 Nữ làm chế biến thực phẩm. Đơn hàng chế biến thực phẩm TOKYO  truyền thống. Đã tuyển nhiều năm tại công ty. Điều kiện làm việc tốt, làm thêm nhiều và ổn định Thông báo tuyển lao động 40 Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật …

Đọc thêm »