Thứ Sáu , Tháng Mười Hai 8 2023

Lưu trữ thẻ:

Tuyển 30 nữ làm chế biến thực phẩm tại ChiBa

Thông báo tuyển 30 Nữ cho đơn hàng chế biến thực phẩm truyền thống. Đơn hàng chế biến thực phẩm đã tuyển nhiều lao động tại công ty. Điều kiện làm việc tốt, làm thêm nhiều và ổn định Thông báo tuyển lao động 30 Nữ đi xuất khẩu lao …

Đọc thêm »

Đơn hàng chế biến thực phẩm Tokyo tuyển 40 nữ

Thông báo tuyển 40 Nữ làm chế biến thực phẩm. Đơn hàng chế biến thực phẩm TOKYO  truyền thống. Đã tuyển nhiều năm tại công ty. Điều kiện làm việc tốt, làm thêm nhiều và ổn định Thông báo tuyển lao động 40 Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật …

Đọc thêm »