Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Lưu trữ thẻ:

Tuyển 30 nữ đơn hàng kiểm tra linh kiện ô tô

Thông báo tuyển 30 nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng kiểm tra linh kiện ô tô. Đây là đơn hàng kiểm tra linh kiện ô tô truyền thống, lương cao. Chế độ đãi ngộ tốt, làm thêm đều mỗi ngày 2 tiếng. Công việc nhẹ nhàng tại nhà …

Đọc thêm »