Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Lưu trữ thẻ:

Tuyển 12 nam cho đơn hàng kiểm tra máy siêu VIP

Thông báo tuyển 12 Nam cho đơn hàng kiểm tra máy. Đơn hàng kiểm tra máy làm việc tại Nagano là đơn hàng truyền thống. Đã tuyển nhiều năm tại công ty. Điều kiện làm việc tốt, làm thêm nhiều và ổn định Thông báo tuyển lao động 12 Nam …

Đọc thêm »