Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Lưu trữ thẻ:

Thông báo đơn hàng đúc nhựa tuyển 9 nữ tại Aichi

Thông báo tuyển 9 nữ đơn hàng đúc nhựa truyền thống. Đơn hàng đúc nhựa lương cao truyền thống thu nhập trên 35 triệu mỗi tháng. Thông báo tuyển GẤP 9 Nữ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản cho đơn hàng đúc nhựa. Đây là đơn hàng đúc nhựa được xí nghiệp …

Đọc thêm »