Thứ Bảy , Tháng Sáu 22 2024

Lưu trữ thẻ:

Tuyển 30 nữ làm chế biến thực phẩm tại ChiBa

Thông báo tuyển 30 Nữ cho đơn hàng chế biến thực phẩm truyền thống. Đơn hàng chế biến thực phẩm đã tuyển nhiều lao động tại công ty. Điều kiện làm việc tốt, làm thêm nhiều và ổn định Thông báo tuyển lao động 30 Nữ đi xuất khẩu lao …

Đọc thêm »